Project

Landenrapportage FAO Aquatic Genetic Resources

Tijdens de laatste vergadering van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, van 30 januari 3 februari 2017 in Rome, is de eerste draft van de State of the Worlds Aquatic Genetic Resources gepresenteerd en besproken.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt een landenrapportage opgesteld en ingediend bij de Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO), als bijdrage aan de 1st FAO State of the Worlds Aquatic Genetic Resources.

Aquatic Genetic Resources is gedefinieerd als: Aquatic Genetic Resources of Farmed Aquatic Species and their Wild Relatives within National Jurisdiction. De landenrapportage en de daarmee samenhangende nationale prioriteiten voor behoud en duurzaam gebruik van aquatische genetische bronnen worden besproken met een stuurgroep van experts en stakeholders.

Publicaties