Project

Landscape Academy Online Learning Trajectory on Climate Smart and Biodiverse Landscapes

Landschapsbenaderingen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling, omdat deze een oplossing bieden voor een geintegreerde aanpak van biodiversiteitverlies, klimaatverandering en voedselzekerheid. De kennis en kunde hieromtrent is echter nog beperkt. Dit project voorziet in deze behoefte aan kennis en kunde middels de ontwikkeling van een online leertraject.

Landschapsbenaderingen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling, omdat deze een oplossing bieden voor een geintegreerde aanpak van biodiversiteitverlies, klimaatverandering en voedselzekerheid. De kennis en kunde hieromtrent is echter nog beperkt. Dit project voorziet in deze behoefte aan kennis en kunde middels de ontwikkeling van een online leertraject.

Meer specifiek zal binnen dit project een online cursus worden ontwikkeld genoemd "climate smart and biodiverse landscapes". Deze cursus zal onderdeel worden van de zg. Landscape Academy, dat is een online curriculum rond landscape approaches ontwikkeld door een samenwerkingsverband van het Global Landscapes Forum, UN Environment en Wageningen Universiteit. Het Nederlandse Ministerie heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van deze Landscape Academy, en heeft een eerste drietal cursussen gefinancierd. Vanwege het grote succes van deze eerste drie cursussen is er besloten een additionele cursus te ontwikkelen, in lijn met de prioriteiten van het Nederlandse Biodiversiteitsbeleid Internationaal. 

Publicaties