Project

Landschap aanpak van agro-voedselsystemen

Op dit moment kent de wereld een aantal met elkaar verweven problemen zoals stijgende voedselrpijzen economische stagnatie, verlies van biodiversiteit, klimaatsverandering en toenemende concurrentie bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Als gevolg van dit alles eisen mensen over de hele wereld, in het bijzonder in gebieden waar de landbouw instensiveert, landschappen van hoge kwaliteit die alle benodigde diensten kunnen leveren.

Doelstelling project

Verkennen van de grote variƫteit aan landschapmethoden die op dit moment in de internationale aandacht staan en hun potentieel beoordelen voor toepassing bij argo-voedselsystemen uit een ruimtelijk oogpunt.

Aanpak en tijdspad

  • Serie van landschap-lunchbijeenkomsten
  • Systimatisering van 'good practices' van landschapsbestuur
  • Seminar over landschapsbenadering  in relatie tot agro-voedselsystemen
  • Ontwikkeling van een web-based lesmodule over landschapsbestuur

Resultaten (beoogd)

De volgende resultaten zijn beoogd:

  1. Project rapport met projectresultaten op hoofdlijnen
  2. Twee wetenschappelijke papers voor internationale congressen en wetenschappelijke tijdschriften
  3. Strategisch paper gebaseerd op de resultaten van de lunchbijeenkomsten en de congressen
  4. Afronding en publicatie van het rapport over soja, palm en suikerriet
  5. Beleidsnota over waardeketens en agro-voedselsystemen vanuit een landschapsperspectief
  6. Ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor de website van Global Partnership on Forest Landscape Restoration.

Er is in 2012 een publicatie gemaakt over restauratie van landschappen, met meer groene elementen om essentiƫle diensten van het landschap, zoals waterberging, te herstellen. Een andere publicatie gaat over bestuur (governance) van landschappen.

Publicaties