Project

Landschap in BvdL

De Balans van de Leefomgeving (BvdL) is in 2012 opnieuw uitgebracht, waarin de wettelijke Natuurbalans is geïntegreerd. Met deze balans is de rijksoverheid voorzien van de informatie over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap.

Doelstelling project

In dit project is een beleidsevaluatie van het beleid voor landschap uitgevoerd waarbij relevante beleidsmatige en maatschappelijke context is verzameld en geanalyseerd. De resultaten zijn verwerkt tot teksten voor de BvdL.

Aanpak en tijdspad

Het project bouwde voort op het in 2011 uitgevoerde werk. Op basis van de resultaten daarvan werden een verdere evaulatie uitgevoerd van het landschapsbeleid en zijn ter verantwoording een aantal tijdschriftartikelen ter publicatie aan het tijdschrift Landschap aangeboden.

Resultaten

De resultaten van het project zijn verwerkt tot teksten voor de BvdL en ook opgenomen in het hoofdstuk 'Landelijk gebied en natuur'. daarnaast is een meer uitgebreide versie van de resultaten vastgelegd in twee artikelen.


Publicaties