Project

Larval timeseries in stock assessment

<p>To accurately study the impact of fisheries on the 'pelagic ecosystem' means zooming in to species specific fish populations. Here we zoom in to the exploitation of the complex population structure of North Sea herring, which requires accurate estimation of spawning component densities to remain with a resilient population. Information on larval densities are key in this process but are currently not well embedded in the assessment process even though large amounts are yearly spend on the larval herring surveys. There is a need to improve the methods to address larval time series of the different components in stock assessment.</p>

Voor het nauwkeurig bestuderen van de impact van de visserij op het 'pelagische ecosysteem’ moeten we inzoomen op soortspecifieke vispopulaties. Hier kijken we in detail naar de exploitatie van het complexe bestand van Noordzee haring, welke nauwkeurige schattingen van de verschillende paaicomponent vereist om een veerkrachtige bestand te blijven. Informatie over larvale dichtheden zijn de sleutel in dit proces, maar deze zijn momenteel niet goed ingebed in de bestandsschatting, ook al worden jaarlijks grote bedragen besteed aan de larvale haring onderzoeken. Het is noodzakelijk om de huidige methoden te verbeteren om larvale tijdreeksen van de verschillende componenten in de bestandsschatting mee te nemen.

Grote WOT budgetten worden jaarlijks besteed aan de haringlarven monitoringen, maar deze tijdreeks wordt deels genegeerd bij bestandsschattingen. Met de KBWOT financiering streven we naar een betere benutting van deze waardevolle gegevens .

Door middel van analyse en evaluatie van de huidige larvale bestandsindex (LAI), zullen we een passende index ontwikkelen om te worden gebruikt in het bestandsbepalingsmodel. Dit model zal gebruik maken van de 4 verschillende larvale tijdsreeksen, in plaats van een geaggregeerde voorbewerkte haringlarvensurvey index. Deze wijziging maakt het mogelijk schattingen van de bestandsgrootte van de verschillende paaicomponent te maken.

Deliverables

Adjusted stock asessment model. Communication at conference

Publicaties