Project

Led in roos. Het moet beter

Het project Led: sleutel naar energiezuinig en kwaliteit bij roos, laat zien dat in de zomer de kwaliteit in de combinatie van LED en koeling uitstekend is. In de nacht leidt het gebruik van LED tot een lagere lichtuitstoot omdat de schermen meer gesloten kunnen blijven, zonder te hoge temperaturen. De bladeren zijn wel relatief donker en de takken hebben meer dorens dan onder SON-T, maar de knopgrootte en steellengte aan het eind van de zomer is beter dan de normale praktijk. Bij de overgang van zomer naar winter en gedurende winter maanden ontstond in de rozen een beeld dat kort samengevat een syndroom is genoemd.

De rozen hebben een opmerkelijke takopbouw, met meer zevenblad onderin, weinig vijfbladeren, meerdere driebladeren bovenin, de bladgrootte bleef klein. Daarnaast was er een relatief kleine knop op een stevige steel, de uitloop van nieuwe scheuten was voldoende. De winter kwaliteit was onvoldoende. De takken waren meer bedoornd, wat lastig is bij de oogst en verwerking. De oorzaken van deze afwijkingen zijn nog niet opgehelderd. Meerdere discussies tijdens bcos en een uitgebreide brainstormsessie hebben geleidt tot drie denkrichtingen.

Drie denkrichtingen

De eerste is dat de samenstelling van het spectrum rood/blauw van de LED een belangrijke invloed heeft. Philips heeft aan Wageningen University & Research opdracht gegeven voor een onderzoek daarnaar. Dit onderzoek moet de basis zijn voor een eventuele aanpassing in de samenstelling van het spectrum. De tweede is dat de stook- en verwarmingsstrategie met de OPAC in plaats van met buizen niet goed is geweest. Daarbij is de overgang van koeling naar verwarming in 2016 zeer snel geweest. De OPAC als luchtbehandelingsunit heeft voor verwarmen minder luchtdebiet nodig, dan voor koelen, maar veroorzaakt nog altijd veel meer luchtbeweging dan bij gebruik van de buisrail verwarming. Deze strategie is later aangepast. Bij LED moet daarbij worden opgelet dat als de LED aanstaat de gewastemperatuur niet wordt verhoogt door warmte van de LED.

Complexe teelt

In het onderzoek naar energie-zuinige rozenteelt om een perfecte roos te produceren is steeds weer gebleken hoe complex deze teelt is. De combinatie van gewasstadia, gewashandelingen, voeding, watergift, gewasgezondheid  en klimaatfactoren vormen een voortdurende uitdaging. Daardoor is het oplossen van het kwaliteitsprobleem van rozen onder full-led relevant voor de toepassing van deze nieuwe belichtingstechniek bij andere gewassen. Een oplossing bij rozen zal zeker kennis leveren voor de toepassing van LED techniek bij andere gewassen.

Voor de kwaliteit is uit ander onderzoek bekend dat de luchtvochtigheid een zekere dynamiek met droge momenten moet kennen. Dat is in de winter lastig te realiseren anders dan door droogstoken. Bij SON-T is er vaak een warmte overschot, waardoor droogstoken makkelijk is te realiseren. Bij LED moet dit specifiek aandacht hebben.

De bovenstaande aandachtspunten zouden in een voortzetting van het LED experiment in roos bij het Improvement Centre kunnen worden getest. 

Publicaties