Project

Leernetwerk kennisdoorstroom Food

Het thema Kennisdoorstroom richt zich op de doorwerking van nieuw ontwikkelde kennis voortkomende uit DLO-onderzoek (en incidenteel mogelijk aangevuld met nieuwe kennis van andere onderzoeksinstituten) middels het onderwijs via de docenten, curriculum en aanbod, richting maatschappij en passend binnen de groene beleidsdoeleinden van het ministerie van EZ.

Een krachtige verbinding tussen DLO-onderzoek en groen onderwijs versterkt het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het draagt bij aan de actualisatie en het versterken van de kwaliteit van onderwijs dat zorgt voor:  

-       burgers/ beroepsactoren in het groene domein die zelfstandig(er) en bewust(er) eigen keuzes kunnen maken en  

-       een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het groen onderwijs aantrekkelijker en meer inspirerend voor jongeren.      

De rode draad van dit leerwerk is dat tal van nieuwe voedselinitiatieven die momenteel opkomen, als leerdomein worden aangewezen in het groen onderwijs. Via  leernetwerk Food, en gebruik van actueel DLO onderzoeksresultaten,  worden innovatieve concepten in de praktijk inzichtelijk en hanteerbaar gemaakt voor en door docenten t.a.v. de motivaties van producenten en consumenten voor nieuwe food-initiatieven. Het betreft economische, ecologische en sociale omstandigheden en voorwaarden en mechanismen waaronder deze slagen of nadelig uitpakken.

 Deze praktijkvoorbeelden vallen binnen het bredere kader van voedseltransitie in het licht van duurzaam- en gezondheidsopgaven waar de Agri Foodsector voor staat.

Publicaties