Project

Leernetwerk kennisdoorstroom Maatschappelijk acceptatie van nieuwe technieken

Nieuwe plantveredelingstechnieken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzame landbouw, voedselzekerheid, voedselkwaliteit en het kabinet wil deze kansen graag benutten mits de technieken leiden tot producten die net zo veilig zijn voor mens, dier en milieu als producten van reguliere veredeling. Ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Tegelijkertijd bestaan er maatschappelijke zorgen over het gebruik van deze technieken.

Het groene onderwijs van MBO tot WO wil graag jongeren opleiden voor o.a. functies in de veredelingssector en, breder, productieketens waarin voedselkwaliteit en duurzaamheid belangrijke pijlers zijn. In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit leernetwerk laat nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten doorstromen naar drie niveaus in het Groene onderwijs. Hiertoe worden in het leernetwerk de volgende leermiddelen ontwikkeld: Powerpoints, films (animaties, een webinar en een game (rollenspel). De leermiddelen zijn deels beschikbaar op internet in een Distance Learning Programme. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risicos van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.

Publicaties