Project

Leren en faciliteren van private initiatieven ondernemers en bedrijven

Dit project streefde 2 doelen na:
  1. EZ wilde meer zicht krijgen op wat er te leren valt van lopende private initiatieven van ondernemers en bedrijven tav. van het realiseren van groene, grijze en maatschappelijke waarden (functiecombinaties economie – ecologie/leefomgeving). Deze lopende initiatieven werden nader geanalyseerd op vlak van motiverende en stimulerende factoren (Kritische Succesfactoren). Binnen de huidige beleidscontext zijn nieuwe inzichten op het vlak van economie-leefomgeving van belang. Daarnaast zouden de lopende initiatieven ook gebruikt kunnen worden binnen nieuwe regelingen (Green deals).
  2. De uitkomsten van de geanalyseerde lopende private initiatieven vormden de basis voor het organiseren en faciliteren van het onderling leren van de huidige initiatieven maar ook voor de volgers. Op deze manier kreeg kennismanagement en verbinden van kennis van voorlopers richting de eerste groep volgers (early adaptors) vorm en zal er sprake zijn van een olievlekwerking. De uitkomsten van de gemaakte analyse gaf EZ handvatten om haar bestaand beleidsinstrumentarium optimaal in te zetten.