Project

Lerend vermogen vermaatschappelijking

Vermaatschappelijking van natuurbeleid stelt provincies en hun maatschappelijke partners voor nieuwe uitdagingen. In experimenten en pilotprojecten worden interessante ervaringen opgedaan voor beleidsvernieuwing. In dit onderzoek ligt de nadruk op het intern leerproces en de leercondities leercondities van provincies rondom vermaatschappelijking van natuurbeleid.

In deze studie staat het lerend vermogen van provincies rondom vermaatschappelijking van natuurbeleid centraal. Het gaat daarbij onder andere om de wensen t.a.v. leren, hoe zij leren en de condities van leren inzichtelijk te maken. De focus van het onderzoek ligt op de interne leerprocessen van provincies, maar aangezien het leren betreft rondom vermaatschappelijking van natuurbeleid centraal staat, staat het leren van provincies ook in relatie tot hun maatschappelijke partners. Na een theoretische en empirische verkenning worden twee cases onderzocht en afhankelijk van de bevindingen worden aanknopingspunten om het lerend vermogen en de condities van leren van provincies betreffende vermaatschappelijking van natuurbeleid te versterken geformuleerd. Dit onderzoek krijgt waarschijnlijk een vervolg in 2019.

Publicaties