Project

Lerende Evaluatie - NNN casus

Provincies zijn sinds de decentralisatie van het natuurbeleid (2011-2014) grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering en vormgeving van dit beleid. In dit project gaan we in hoe provincies dit vormgeven en wat de ervaringen zijn met nieuwe en bestaande strategieen om het Natuurnetwerk te realiseren. 

In dit project analyseren we beleidstrategieen van provincies bij het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland. Daartoe voeren we verschillende case studies uit. Deze case studies zullen gebruikt worden in tweede lerende evaluatie Natuurpact, die in 2020 verschijnt.

In 2018 is (in overleg met Rijk en provincies) besloten om nader onderzoek te doen naar de volgende strategieen:

1. Gebiedsprocessen

2. Zelfrealisatie

3. Monitoring en handhaving beheer bestaande natuur

4. Schilbeleid  (rondom Natuurnetwerk)

 

Publicaties