Project

Lerende Evaluatie - NNN landelijk

In de Lerende Evaluatie van het Natuurpact evalueert het PBL in samenwerking met WUR het natuurpact. Hierbij is het de vraag of de afgesproken doelen met betrekking tot biodiversiteit dichterbij komen en welke strategieën het meest effectief zijn in het dichterbij halen van de natuurdoelstellingen.

In dit project worden indicatoren geüpdate die zicht geven in de voortgang van de biodiversiteitsdoelstellingen zoals afgesproken in het Natuurpact. Het gaat om een update van de eerder ontwikkelde set van Provinciale Natuur Indicatoren (PNI). Met name de update van de indicator areaal x ecosysteemkwaliteit kan helpen om zicht te geven op de plekken in Nederland waar de natuurkwaliteit toe- of afneemt. Deze informatie kan worden gerelateerd aan kaarten waar natuurmaatregelen zijn getroffen om te achterhalen welke strategieën het meest effectief zijn in het herstellen en ontwikkelen van biodiversiteit.

Publicaties