Project

Lessen uit gebiedsprocessen op het platteland

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning, onder andere op het gebied van gebiedsprocessen. Doel van dit project is een synthese van recente bestuurskundige studies naar gebiedsprocessen op het platteland. Een tweede doel is lessen trekken uit gebiedsprocessen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning, onder andere op het gebied van gebiedsprocessen.
Sinds begin jaren ’90 is op het Nederlandse platteland een groot aantal integrale gebiedsprocessen op gang gekomen. Op dit moment beraden overheden zich op de toekomst. Daarbij klinkt ook de roep om meer maatschappelijke betrokkenheid: Minder overheid, meer zelf doen. Op dit keerpunt lijkt een terugblik zinvol om lessen te leren uit het verleden die kunnen dienen als voorbeeld voor de toekomst.
Doel van dit project is een synthese van recente bestuurskundige studies naar gebiedsprocessen op het platteland. Deze synthese wordt gemaakt op basis van het bestaande concept Metastudie gebiedsprocessen.   Een tweede doel is lessen trekken uit gebiedsprocessen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de rol van ‘leiderschap’ om een beeld te vormen voor gebiedsgericht beleid ‘nieuwe stijl’. Continue staat de vraag centraal: “Wat kan de overheid hiervan leren?”.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
  • Synthese maken op basis van literatuurstudie en herinterpretatie van bestaande studies, eventueel aangevuld met extra veldwerk om verouderde analyses te updaten. De resultaten kunnen kwantitatief verwerkt worden en besproken worden met de beleidspraktijk.
  • Lessen formuleren voor gebiedsgericht beleid ‘nieuwe stijl’ door kwalitatief onderzoek. Een aantal cases worden uitgebreid geanalyseerd. Daarna kan actieonderzoek plaatsvinden.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:
  • PBL-rapport waarin het verkregen inzicht in de effecten en succes- en faalfactoren van verschillende beleidsstrategieën in verschillende gebiedsprocessen staat beschreven.
  • Artikelen over hetzelfde thema.