Project

Levensduur van kasdekmaterialen

Kasdekmaterialen (hier glas) zijn een belangrijk element in het gewasproductiesystem. De optische eigenschappen van een glas bepalen direct de hoeveelheid natuurlijk (gratis) zonnelicht dat voor de gewasproductie ter beschikking staat. Licht is een belangrijke groei- en productiefactor. De optische eigenschappen van glas en het behoud in de tijd, beïnvloeden direct de hoeveelheid productie, de productiesnelheid en de kwaliteit en veiligheid van het eindproduct.

Ze beïnvloeden hiermee de energie-efficiëntie, omdat materialen met een hogere lichtdoorlatendheid ervoor zorgen dat er meer producten kunnen worden geteeld, zonder meer input van (fossiele) energie. Dit beïnvloedt direct inkomsten en kosten voor een teler. De levensduur van materialen heeft invloed op de carbon footprint van een productiesysteem, het is daarom wenselijk veroudering van materialen te voorkomen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame voedselproductie in kassen.

Nieuwe kasdekmaterialen

Sinds een aantal jaren zijn nieuwe kasdekmaterialen (nieuwe glastypes) op de markt, veelal afkomstig uit andere sectoren zoals solar industrie of bouwsector. De sector wordt geconfronteerd met materialen met nieuwe positieve eigenschappen maar waarover weinig bekend is over veroudering en duurzaamheid. Nieuwe glazen zijn veelal voorzien van coatings (bijvoorbeeld anti-reflectie coatings), waarvan de levensduur bij toepassing in de glastuinbouw onder kascondities niet (altijd) bekend is.

In de tuinbouwsector heerst onzekerheid over de levensduur van deze nieuwe materialen, waardoor de investering wordt vertraagd en belemmerd. Het probleem is dat materialen door sub-optimale productontwikkeling, de extreme condities op een kas of gebruik door de tuinders kunnen verouderen. Dit gebeurt veelal in een middel-lange of langere tijdperiode. Er is op dit moment geen geschikte methode om de veroudering van materialen en de diverse invloedfactoren van de veroudering bij tuinbouwtoepassing te bepalen.

Ontwikkelen methode bepalen levensduur coatings

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de levensduur van coatings op glas conform gebruik in de glastuinbouw en het bepalen van de diverse invloedfactoren op de veroudering. De innovatie binnen het project is de ontwikkeling van een nieuwe methode welke in de toekomst ook voor het testen van de veroudering van andere in de glastuinbouw gebruikte materialen (schermen, folies) binnen in de kas kan worden toegepast. Als Nederlandse toeleveranciers hiervoor methoden in handen hebben verbeterd dit hun concurrentiekracht.

Publicaties