Project

Levert langere rusttijd transportdieren meer dierenwelzijn?

Huidige regelgeving voor het vervoeren van dieren leidt ertoe dat vaak twee chauffeurs nodig zijn bij langere transporten. Als langere rusttijd van te transporteren dieren leidt tot meer dierenwelzijn, kunnen de rusttijden van dieren worden afgestemd op rusttijden voor de chauffeurs. Daardoor kan bespaard worden op personeelskosten.

Doelstelling

Diertransport is gebonden aan Europese regelgeving. De voorgeschreven rij- en rusttijden voor dieren verschillen van die van de chauffeurs. En dat levert praktische bezwaren op.

Bij een substantieel langere herstelduur van negen uur (in plaats van drie uur) rust op de wagen onder gunstige omstandigheden loopt het schema wel gelijk op met de chauffeur. Nagegaan wordt welke invloed dit tijdschema heeft op het welzijn van de te vervoeren dieren.

Plan van Aanpak

Het gedrag en de fysiologie van dieren wordt gemeten bij fokvaarzen die een langere rustpauze op de wagen krijgen. Van twaalf transporten wordt bij de helft voldaan aan de maximale rusttijd van drie uur op de wagen. De andere helft krijgt een rusttijd van 9 uur op de wagen. De overige omstandigheden worden zoveel mogelijk gelijk gehouden.

Gemeten parameters:

  • Eten
  • Herkauwen
  • Liggen
  • Staan

Beoogde resultaten

In 2013 en 2014 worden de ritten uitgevoerd. Eind 2014 zal een Engelstalig rapport uitkomen met de resultaten van de praktijkproef. Daarnaast zal een Nederlandstalig artikel voor een relevant vakblad in samenwerking met transporteurs worden geschreven.