Project

Lichtspectrum als middel voor energiezuinige rozenteelt (KaE)

Onderzocht wordt of een gecombineerde licht spectrum SON-T + LED de productie bij roos kan verhogen zodat evenveel productie behaald kan worden met een lagere lichtintensiteit,  Verwacht wordt een hogere fotosynthese capaciteit door het gewas (meer, groter, groener blad) en een verhoging van de maximale fotosynthese, wat voordeel oplevert in de benutting van daglicht (vooral wanneer deze toeneemt in het voorjaar).

Onderzocht wordt of een gecombineerde licht spectrum SON-T + LED de productie bij roos kan verhogen zodat evenveel productie behaald kan worden met een lagere lichtintensiteit,  Verwacht wordt een hogere fotosynthese capaciteit door het gewas (meer, groter, groener blad) en een verhoging van de maximale fotosynthese, wat voordeel oplevert in de benutting van daglicht (vooral wanneer deze toeneemt in het voorjaar).

Publicaties