Project

Lichtspectrum als middel voor energiezuinige rozenteelt, praktijkproef

Energie is met arbeid de grootse kostenpost in de Nederlandse rozenteelt. Dat is de reden waarom sinds een aantal jaar onderzoek wordt gedaan naar het effect van LED belichting op de productie als een manier om het stroomverbruik voor belichting te verlagen. Bij alleen LED belichting missen de planten de warmtestraling van de SON-T en gaat de besparing in elektra voor een deel op aan de extra warmte wat in de kas moet worden gebracht om de planten op temperatuur te houden.

Daarom wordt, net zoals in andere gewassen gekeken naar combinaties tussen SON-T belichting boven het gewas en tussenbelichting met LED ter hoogte van het ingebogen bladpakket en / of van de knippunten om de uitloop te stimuleren. De meeste proeven zijn gedaan met (combinaties van) rode en blauwe LEDs, soms met een kleine piek in een andere kleur

Publicaties