Project

Literatuurstudie en workshops stoomvrije chrysantenteelt

Chrysantenteelt is een grondgebonden teelt met 4-6 teeltcycli per jaar. De opbouw van ziekten en plagen in de bodem is aanzienlijk. Het is nu gebruikelijk de grond minstens eens per jaar te stomen. Het gerelateerde energieverbruik is  4-6 m3 gas per m2 per jaar. De ziektenopbouw wordt in verband gebracht met de stekken, de perspotten waarop wordt opgekweekt, de overgang van opkweek naar teeltbodem, de watergiften en het onderwerken van wortelresten en perspotten. De belangrijke ziekten en plagen zijn Phytophtora, Pythium, Fusarium, nematoden en Thrips. Vermindering van het energiegebruik voor ontsmetting is het doel van het project

Overzicht maken van kritische factoren in de opbouw van ziekten en plagen in de chrysantenteelt en inzicht krijgen in de kwantitatieve invloeden op de ziektenopbouw en de mogelijkheden deze te sturen / aan te passen. Daarnaast vinden van draagvlak bij veredelaars, substraatproducenten, stekproducenten en telers voor het uitvoeren van proeven gebaseerd op de gedachten uit de literatuurstudie.

Publicaties