Project

Literatuurstudie fosfaat andere gewassen

Dit project is opgezet om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de efficiëntie van fosfaatgebruik (PUE) via plantenveredeling te verbeteren.

Low input teeltsystemen hebben behoefte aan gewassen die efficiënt met fosfaat als groeibeperkende factor om kunnen gaan. Dit geldt ook voor intensievere teelten, aangezien fosfaatgiften via kunstmest worden beperkt om eutrofiëring van bodem en oppervlaktewater te voorkomen. Bovendien raken op termijn goed bereikbare fosfaatvoorraden uitgeput.

Werkwijze

Met een literatuurstudie brengen de onderzoekers bestaande kennis over opname en gebruik van fosfaat door planten in kaart. Zij kijken naar planteigenschappen gerelateerd aan PUE, waaronder opnamecapaciteit en efficiëntie in relatie tot mycorrhiza en de doelmatigheid van het gebruik van opgenomen fosfaat in de plant. Ook bestuderen zij de genetica van geïdentificeerde eigenschappen en mogelijkheden van merkers. Verder onderzoeken zij methoden om te screenen op PUE-eigenschappen. De studie wordt afgerond met een evaluatie van de mogelijkheden om PUE te verbeteren in planten en of dit kansen biedt om commerciële plantenrassen met lagere fosfaatbehoeften te ontwikkelen. 

Resultaten

In 2013 verschijnt het eindrapport voor het ministerie van EZ over de mogelijkheden van veredeling op fosfaatefficiëntie bij planten. Planteigenschappen gerelateerd aan PUE, onderliggende genetica in de vorm van Quantitative Trait Loci (QTLs) en genen, en kweek- en fenotyperingsystemen om planten op PUE- eigenschappen te screenen, zijn in beeld gebracht. Deze variëren van potculturen tot verfijndere systemen als hydroponics die het beoordelen van wortelstelsels beter mogelijk maken.