Project

Living Labs

In het kader van het Kennis Basis programma Towards a circular climate positive society ontwikkelt Wageningen Research een evaluatie systeem voor de impact van maatregelen op klimaat, circulariteit en productie, in de stad en in het rurale gebied.

Hierbij worden living labs gebruikt om nieuwe praktijken en maatregelen te implementeren en te evalueren aan de hand van geschikte indicatoren. De indicatoren worden gezamenlijk ontwikkeld en getest op hun praktische toepasbaarheid met de stakeholders in de living labs, die als leernetwerken fungeren. Wageningen Research gaat met 3 casussen aan de slag: 2 in het rurale gebied (de Groene Cirkels Duurzame Fritesketen en Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling en de Proeftuin Agroecologie en Technologie) en 1 in het stedelijk gebied (de Flevocampus). De resultaten worden geïntegreerd in evaluatiesysteem waarmee beleidsmakers, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau beslissingen kunnen maken over niveau van circulariteit en gewenste lokale en regionale productie in relatie tot de mitigatie doeleinden en klimaat adaptatie doelen.

Publicaties