Project

Local for local, glasgroente

Een belangrijke innovatie-opgave voor het Nederlandse bedrijfsleven is om beter aan te sluiten bij klantvragen en consumentenwensen. Een trend is de groeiende vraag binnen Europa naar lokaal geproduceerd en aldus vermarkt voedsel. Hierdoor komt de klassieke export van Glasgroente vanuit Nederland onder druk en dient de Nederlandse sector te Europeaniseren. Nederlandse producenten hebben behoefte aan tools c.q. informatie over hoe en waar internationaal te produceren.

In een lopend onderzoek wordt door het LEI een verkenning uitgevoerd naar Local for Local. Deze verkenning is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de kansen voor buitenlandse vestingen zoals de markt voor lokaal geproduceerde kasgroenten en op vergelijking van de globale productiekosten in de diverse landen versus het exporteren van kasgroenten uit Nederland.

Uit de verkenning blijkt dat Local for Local zeker kansen biedt voor de Nederlandse glasgroentesector. Echter, er resteren nog wel een aantal kennisvragen. Deze vervolgvragen vanuit het bedrijfsleven betreffen o.a. marktprijzen en marktkanalen van lokale productie versus export vanuit Nederland en de belangrijkste kostenposten op buitenlandse vestigingen.

Het doel van het project is het verkrijgen van inzicht in en kennis over de mogelijkheden en kansen van productievestigingen van Nederlandse glasgroente bedrijven in andere Europese landen wat  gebruikt kan worden door glastuinbouwondernemers bij het vestigingsbeleid.

De aanpak betreft het gebruik van statistieken en vooral het raadplegen van ervaringsdeskundigen. De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en bijeengebracht in kwantitatieve informatieoverzichten c.q. consumentenbond overzichten. De informatie wordt hiermee toegankelijk gemaakt voor glastuinbouwondernemers.

Publicaties