Project

Locatiespecifieke big data als gegevensbron

Momenteel vinden er allerlei ontwikkelingen plaats op het gebied van Big Data in de voedselproductie (in de veeteelt en in de akkerbouw) en ook in de voedselconsumptie in relatie tot gezondheid. Bij Big Data gaat het om de vier Vs: volume (enorme hoeveelheid data), velocity (snelheid waarmee data wordt verwerkt), variety (heel veel verschillende typen bronnen en soorten data) en veracity (databronnen met verschillende mate van betrouwbaarheid). Gezien die ontwikkelingen en toepassingen heeft Big Data waarschijnlijk ook veel potentie bij het gebruik en beheer van de groene ruimte (land and nature management)in Nederland.

Het LEI heeft behoefte om meer te weten over de mogelijkheden om geo-gerefereerde data (locatie specifieke data) uit verschillende bronnen (eigen bronnen, overheidsbronnen, andere publieke bronnen en private bronnen) en van verschillende aard te combineren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Er zijn amper voorbeelden of toepassingen van bekend. Onderzocht wordt welke geo-gerefereerde (locatie specifieke data) m.b.t. de groene ruimte (landelijk gebied in Nederland) momenteel en vermoedelijk in de toekomst (op de lange termijn) beschikbaar is. Tevens wordt onderzocht welke maatschappelijke behoeften (o.a. vanuit de overheid)  het combineren van al die verschillende geo-gerefereerde data van een dezelfde plek (locatie of gebied in Nederland) kan vervullen. En ook wordt gekeken naar de betekenis die daaraan kan worden gegeven. Gaat het om een signaleringsfunctie? Draagt het bij aan triangulatie waardoor de betrouwbaarheid van kennis en onderzoeken wordt verhoogd? Of draagt het bij aan de kosteneffectiviteit van onderzoeken? Het resultaat is een essay waarin een reflectie wordt gegeven over de behoefte aan en de mogelijkheden van locatie-specifieke Big Data voor het onderzoeksinstituut LEI. Dat geeft richting voor de strategie en de rol van het LEI met betrekking tot Big Data (data science) in de groene ruimte.

Publicaties