Project

Logboeken schubvis IJsselmeer en Markermeer

Dit project voorziet in het verzamelen van de logboeken van beroepsvissers en de aangeleverde vangstgegevens in te voeren in een database. Deze gegevens dragen bij aan het kunnen bepalen van vangstadviezen voor het IJsselmeer en Markermeer.

Op dit moment verplicht de Uitvoeringsregeling Visserij beroepsvissers die gebruik maken van staand net, grote fuik of zegen middels een logboek opgave te doen van:

  • de hoeveelheid aangelande vis (in kilogrammen) per soort en per vistuig;
  • de herkomst van de vis, het aantal en soort vistuigen waarmee in de betreffende periode snoekbaars, baars, blankvoorn, brasem en bot is gevangen;
  • de lengte en effectieve hoogte van het gebruikte staande net;
  • de maaswijdte van gebruikte vistuigen;
  • de totale visduur van het vistuig waarmee de vis is gevangen.

Gezien deze verplichting van beroepsvissers om met een logboek opgave te doen van hun vangsten, zullen vergunninghouders in 2018 hun logboeken opsturen naar Wageningen Marine Research. De op deze wijze aangeleverde vangstgegevens moeten routinematig ingevoerd worden in een database.

Publicaties