Project

Logistiek van biomassa voor de Biobased Economy

Programmeringsstudie naar de logistieke uitdagingen bij de ontwikkeling van de biobased economy.

Programmeringsstudie naar de logistieke uitdagingen bij de ontwikkeling van de biobased economy.

 Het doel van het project is het vormen van:

  •  gedragen ‘extreme’ [1]toekomstbeelden voor de vraag vanuit de chemische sector voor de biobased economy
  • een gedragen visie op de toekomstbeelden van de logistiek van biomassa voor de biobased economy in 2025 en
  •  een gedragen agenda met actiepunten voor 2013-2017 (ofwel waarmee moeten we starten in de eerstkomende 5 jaar om toekomstbeeld te bereiken).
[1]Met extreem wordt bedoeld sterk van elkaar verschillend. Het was de bedoeling uitersten te schetsen die mogelijk zouden kunnen optreden om vervolgens door te redeneren wat daarvan de mogelijke (logistieke) consequenties kunnen zijn. Het was niet de bedoeling een exacte voorspelling van de toekomst te maken, of een keuze te maken voor een bepaald extreem toekomstbeeld.

Publicaties