Project

Lupine

Zowel biologische als gangbare akkerbouwers zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen met een stikstofbindend en fosfaatontsluitend gewas met goed financieel rendement. Met name zoete lupine trekt veel belangstelling. Het geeft uitzicht op een goed rendement omdat het geschikt is voor humane consumptie. Ook de verwerkende industrie vindt lupine belangrijk als GMO-vrije eiwitbron ter vervanging van soja. Echter de huidig beschikbare rassen kunnen alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld worden, terwijl de grootste arealen akkerbouw in NL juist op kalkrijke kleigronden liggen. Er is dus behoefte aan kalktolerante rassen.

Na oriënterende proeven in 2010 en 2011 zijn in 2012 met geld uit Vrije ruimte Groene veredeling proeven opgezet in 4 locaties, met afhankelijk van de hoeveelheid zaad 1 tot 4 herhalingen. Van Globe Seeds zijn 6 lijnen gezaaid en van de Deense veredelaar Bjarne Joernsgaard van de Universiteit van Kopenhagen ongeveer 20. Uit de proeven blijkt dat een 3-4 lijnen voldoende kalktolerant en vroeg zijn, en de potentie hebben 3 à 4 ton per hectare te produceren. Dit is geen slechte opbrengst maar economisch net niet voldoende. Beter zou zijn minimaal 4 ton/ha. Het jaar 2012 was met name in het voorjaar koel en in de zomer nat. Een extra jaar ter vergelijking is nodig om de mogelijke opbrengstpotentie in te kunnen schatten. Onduidelijk is ook hoeveel variatie er binnen deze lijnen is om via individuele plantselectie de opbrengst te verhogen. Als deze variatie er is, dan kan verdere selectie en veredeling gemakkelijk opgepakt worden door Vandijke Semo en is de ontwikkeling van nieuwe rassen op de korte termijn mogelijk. Van een aantal lijnen zijn individuele planten geoogst om te evalueren hoeveel variatie er binnen deze lijnen aanwezig is. Mogelijk dat de veelbelovende lijnen van de Deense universiteit[1] onder voorwaarden door Vandijke Semo overgenomen kunnen worden.

[1] Een bijkomend en ondersteunend aspect is dat WUR een samenwerking met Kopenhagen Universiteit KU LIFE zoekt (zie workshop WUR-KU LIFE, oktober 2010). Dit project –onder DLO vlag-  past binnen dit beoogde beleid en samenwerking.

Doelstelling

Doel is een evaluatie en selectie op geschiktheid voor de teelt op kalkrijke gronden uitgaande van ca.15 lupine lijnen (Lupinus albus) (F8-F10). Uit deze selectie kunnen rassen ontwikkeld worden.

In dit project zullen:

  • De meest perspectiefvolle lijnen van 2012 opnieuw beproefd worden. Van deze lijnen wordt door middel van een non-destructieve manier de zoete zaden geselecteerd, zodat ze geschikt zijn voor humane voeding. Bij deze vergelijking zullen dus alleen zoete lijnen worden vergeleken.
  • Daarnaast zullen de individuele plantselecties uitgezaaid worden om de variatie binnen lijnen te kunnen schatten.

Publicaties