Project

MACOBIOS

MaCoBioS is een project dat wordt uitgevoerd binnen het Horizon 2020-programma (call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020) met betrekking tot "Bouwen aan een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst: klimaatactie ter ondersteuning van het Verdrag van Parijs, tweede fase). Het aangevraagde en verkregen KB-budget dient als cofinanciering van het project. MaCoBioS wordt gerealiseerd door onderzoeksinstituten uit 17 EU-landen. Het project is gericht op het versterken van beheers- en instandhoudings­strategieën van Europese natuurlijke mariene rijkdommen in overeenstemming met de activiteiten in het kader van het Biodiversiteits­verdrag, het Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) en het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het totale budget bedraagt bijna 7 miljoen euro.

Het MaCoBioS project zal efficiënte en geïntegreerde beheer- en beschermingsstrategieën ontwikkelen voor mariene kustsystemen van de tropen tot de polen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op de levering van ecosysteemdiensten zo veel mogelijk te minimaliseren. Binnen dit project wordt door NL met name gekeken naar tropische ecosystemen in Caribisch Nederland (mangrovebossen, zeegrassen, en koraalriffen). Het project draagt bij aan de uitvoering van het nieuwe Natuur- en Milieubeleidsplan voor Caribisch Nederland door het creëren van nieuwe methoden om de veerkracht van ecosystemen te verbeteren. De ecologische draagkracht van mariene ecosystemen staat zwaar onder druk, met name door klimaatverandering. Binnen het project worden nieuwe nature-based oplossingen ontwikkeld en geëvalueerd. Het MaCoBioS-project zal bijdragen aan het verbeteren van de biologische en ecologische kennis over de spatio-temporele dynamiek van mariene ecosystemen, de biodiversiteitsrespons op klimaat­verandering en de modellering van mariene kust-socio-ecologische systemen in de context van nature-based solutions.

Publicaties