Project

MACSUR 2-1

MACSUR (Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security) is een nieuw type EU-project (op initiatief van JPI FACCE) dat functioneert als een knowledge-hub. Hierbij werken ruim 70 partners vanuit 18 landen in Europa nauw samen om hun kennis en ideeën rondom modellering binnen landbouwkundig onderzoek te delen.

MACSUR is in 2012 gestart en heeft een looptijd van 3 jaar. Eind 2014 is een voorstel ingediend voor MACSUR-2, 2015-2017. 

MACSUR bevat drie onderdelen: dierlijke productie (LiveM), gewasproductie en teelt (CropM) en sociaal-economische aspecten (TradeM). In ieder onderdeel komen onderzoekers bijeen om door modelverbetering te komen tot assessments op het raakvlak landbouw, klimaat en voedselzekerheid. De bijdrage is verschillend per partner en varieert van veel meer tot veel minder dan de inzet van Wageningen University & Research (WUR), en van een grotendeels in-kind bijdrage (zoals WUR) tot financiering/matching met nationaal gefinancierde onderzoeksprojecten.

Wageningen University & Research levert een belangrijke bijdrage aan MACSUR en heeft een coördinerende rol voor elk van de drie onderdelen. Bovendien levert het een belangrijke bijdrage aan colloquia en workshops die georganiseerd worden om kennis en ideeën te delen. In MACSUR-2 is een prominente rol weggelegd voor cross-cutting issues, waarvan de analyse van yield gaps door WUR wordt getrokken. In MACSUR-2 is een prominente rol weggelegd voor cross-cutting issues, waarvan de analyse van yield gaps door WUR wordt getrokken. De besteding van NAPRO in 2015 gaat om een eenjarige toekenning.

Publicaties