Project

MAGIC: Biobased geluids- en vibratiedempende materialen voor spoorwegsystemen

In het project MAGIC wordt gewerkt aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke harsen voor elastische railbevestigingssystemen. Op dit moment zijn die polymeren vaak gebaseerd op isocyanaten. Deze eisen bij de verwerking speciale aandacht op het gebied van arbeidsveiligheid. De nieuwe harsen, die worden ontwikkeld uit biomassa, kunnen in beperkte tijd uitharden tot een elastische rubberachtige kunststof.

Hoofddoel van  dit project is om oleochemische bouwstenen te gebruiken om verbeterde 2-component elastomeerformuleringen te ontwikkelen voor spoor-fixatiesystemen. De effecten van moleculaire structuur, katalysatoren, en overige reactiecondities op de werking en prestaties van de elastomeren zal worden onderzocht en vergeleken met de huidige polyurethaansystemen.

Met de duurzaamheidsanalyse willen we de milieuvriendelijkheid van het nieuw te ontwikkelen materiaal vaststellen. Het tastbare eindproduct van het project is een prototype van het railbevestigingssysteem, gemaakt van de biobased tweecomponentenhars.
Projectleider Rolf Blaauw, Wageningen Food & Biobased Research

Prototype spoorfixatiesysteem

De onderzoekers kijken daarbij naar verschillende chemische samenstellingen. Het uiteindelijke materiaal moet minder vochtgevoelig zijn bij verwerking en moet een korte uithardingstijd hebben. Daarnaast moet het aan specifieke mechanische materiaaleisen voldoen en moet het goed hechten aan spoorstaven en beton. De op biomassa gebaseerde polymeren zijn toe te passen als elastische geluids- en vibratiedempende materialen. Het tastbare resultaat van het project wordt een prototype van een technisch en ecologisch verbeterd spoorfixatiesysteem.

Dit project is een samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research en de bedrijven edilon)(sedra en Croda.

Publicaties