Project

MARE Co-funding

In dit project is het doel om de bemonsteringsmethodes voor de visserij data te optimaliseren. Middels een aantal case studies (platvisvisserij, demersale visserij en kleine pelagishe visserij) worden verschillende bemonstering methodes en schattingsprocedures getest op de maximale efficiëntie en minste afwijkingen. Dit zal de huidige, veelal opportunistische, bemonsteringsmethodes aanpassen naar een statistische verantwoorde bemonsteringsprocedure met een betere gegevens verzameling.

Als onderdeel van het project, worden ook de directe gevolgen voor de regionale en nationale surveys in kaart gebracht. Andere werkpakketten werken aan de ontwikkeling van modelberekeningen om de gegevens voor te bereiden voor de ICES werkgroepen, inclusief een standaard protocol voor de data overdracht naar de standaard statistische pakketten.

Dit KBWOT project co-financiert het DG MARE project: Versterking van de regionale samenwerking betreffende de visserij data verzameling in de NoordZee en de Oost atlantische zee.

Publicaties

The fishPi project - Strengthening regional cooperation in fisheries data collection