Project

MARE plastics

Hoe om te gaan met plastics op zee. Vanuit DGMARE is opdracht gekomen om te kijken hoe we plastics afkomstig uit de visserij kunnen beperken en hoe we de effecten van deze plastics kunnen beperken.

Begin 2018 is voor EU DGMARE een studie gedaan om een basis aan te dragen voor een impact assessment en volgende maatregelen ter reductie en beperken van negatieve effectern van plastics afkomstig uit de visserij. Na oplevering van de eindrapportage zijn de resultaten vertaald naar beleidsrelevante aspecten.

Publicaties