MARECLIM - Indo-European research facilities for studies on marine ecosystem and climate in India

Project

MARECLIM - Indo-European research facilities for studies on marine ecosystem and climate in India

Almost half of the world's population live in areas affected by the Asian summer monsoon, and even slight deviations from the normal monsoon pattern can have great impact on agricultural production, water availability and hydroelectric power generation to name a few. The Asian monsoon influences the currents in the North Indian Ocean while the atmosphere’s anticyclonic circulation influences the circulation in the South Indian Ocean.

A very large proportion of the coastal communities in India are totally or partially dependent on the coastal zone activities for their livelihood. The activities include fishing, farming and related occupations.

The particular oceanographic conditions of the Indian Ocean, due to the seasonal and inter‐annual monsoon variations, contribute to emphasize the linkage between the physical and biological ocean variations.

Het project draagt bij aan de onderstaande Deliverables. Hierbij staat voedselzekerheid (terrestrisch en marine) centraal, met als case het kustgebied van India. Binnen het project wordt voedselzekerheid in het licht van klimaatverandering (oa verzilting gekoppeld aan zeespiegelstijging en droogte) geplaatst.

Deze aanpak vorm een verbreding van D1.1 Een conceptueel model gebaseerd op theoretische inzichten van de drivers in het wereldvoedselsysteem en hun verbindingen. Voedselzekerheid staat centraal maar de complexe wisselwerking met andere schaarsten en met doelstellingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit worden meegenomen.

D2.1 Concretiseren van mogelijke transitiepaden en handelingsperspectieven voor nationaal en internationaal beleid naar mondiale voedselzekerheid in 2050

Het verkennen van adaptatie opties om met zeespiegelstijging en daaraan gerelateerde effecten zoals verzilting om te gaan in kustgebieden draagt bij aan D.2: Ontwerp van ontwikkelingsscenario’s die expliciet rekening houden met interacties tussen waterbeschikbaarheid en landbouwpotentieel.

Publications