Project

MDD-Healthcheck (InvT.)

De wetenschap laat zien dat stadsgroen via allerlei mechanismen bijdraagt aan een gezonde woon- en werkomgeving. Deze wetenschappelijke kennis is echter vooralsnog moeilijk toegankelijk en toepasbaar in het proces van stedelijke (her)ontwikkeling. In het project Groene Health Check wordt door een consortium van publiek/prvate partijen samengewerkt om tot een tool te komen die het voor zowel stadsontwikkelprofessionals als stakeholders makkelijker maakt om keuzes te maken in de groeninrichting ter bevordering van de gezondheid.

De tool geeft aan welke maatregelen toegepast kunnen worden in het plangebied, en laat zien wat het effect is op verschillende gezondheidseffecten als gebruikers van de tool de maatregelen vervolgens in het plangebied intekenen. Op deze manier kan men snel verkennen welke opties welk effect hebben en welke van de verschilllende opties het meest (kosten)effectief zijn.

Publicaties