Project

MINATURA 2020: Developing a concept for a European minerals deposit framework

Het project MINATURA 2020 wordt gefinancierd vanuit het Horizon2020-programma van de Europese Commissie en is een reactie op de vraag vanuit de samenleving naar het veiligstellen van belangrijke delfstofvoorraden voor de toekomst.

De winning van Europese delfstoffen is essentieel als op een duurzame manier aan alle behoeften van de Europese samenleving moet worden voldaan. Om dit te bereiken zal de samenleving toegang tot en winning van deze delfstoffen moeten garanderen, zonder dat dit ten koste gaat van de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

Dit duurzaamheidsprincipe vraagt om een goed doordachte planning en lokale prioritering van landgebruik, zoals landbouw, stedelijke ontwikkeling, infrastructuur, natuurgebieden, etc., maar ook mijnbouwactiviteiten ten behoeve van bijvoorbeeld hoogwaardige technologie. De potentie van winbare delfstofvoorraden (inclusief in onbruik geraakte winplaatsen) moeten daarom beoordeeld worden in relatie tot ander landgebruik en milieudoelstellingen.

De doelstelling van het Horizon 2020-project MINATURA 2020 is om een concept en een methodologie te ontwikkelen voor een geharmoniseerde Europese wet- en regelgeving rond delfstofvoorraden van publiek belang [Mineral Deposits of Public Importance; MDoPI], dat het duurzaamheidsprincipe omvat.

Publicaties