Project

MINLAND

Toegang tot delfstoffen in Europa is één van de doelen van de Raw Materials Initiative van de EU. Desalniettemin vragen andere maatschappelijke belangen ook om ruimte: steden die uitbereiden, ontwikkeling van infrastructuur, landbouw en natuur. Deze belangen hebben ervoor gezorgd dat er minder ruimte is voor de winning van delfstoffen.

Als gevolg hiervan staat de levering van delfstoffen vanuit de EU onder druk. Het integreren van beleid rond delfstoffenwinning met landgebruiksregelgeving op verschillende schalen en politieke niveaus is belangrijk om de doelen van de Raw Materials Initiative te kunnen halen.

Project MINLAND richt zich op het faciliteren en transparant maken van beleid rond delfstoffenwinning en landgebruiksregelgeving door:

  • het inventariseren van beleid en regelgeving rond delfstoffenwinning en landgebruik in de verschillende landen van de EU, en deze te structureren
  • het doen van analyse rond integratie van beleid rond delfstoffenwinning en landgebruik in case studies
  • het samenstellen van een adviesdocument gericht op de beleidspraktijk

Tijdens het project zullen middels workshops, werk in case studies en andere disseminatie-activiteiten stakeholders betrokken worden.

 

Publicaties