Project

MIP Aanpak vogelmijt

De vogelmijt Dermanyssus gallinae (vaak bloedluis genoemd) is een groot en moeilijk te bestrijden probleem op pluimveebedrijven (legpluimveebedrijven, vermeerderingsbedrijven, opfokbedrijven). De vogelmijt kan de diergezondheid en het welzijn van de kippen behoorlijk aantasten.

De economische schade als gevolg van vogelmijt op een legpluimveebedrijf bedraagt tussen de 0,50 en 1,- per hen. Voor de Nederlandse legpluimveesector komt dat neer op 18 tot 35 miljoen euro per jaar.

In de huidige praktijk worden veel verschillende methoden en middelen ingezet om vogelmijt te bestrijden of te beheersen. Niet altijd met veel succes of slechts met een kortdurend effect. Dat heeft o.a. te maken met het onderschatten van de ernst van het probleem en de omvang ervan. Daardoor is de timing en de wijze waarop middelen worden ingezet, niet erg effectief. Geïntegreerde plaagdierbeheersing (Integrated Pest Management, IPM) is een duurzame methode om plagen en ziekten te beheersen. De IPM maatregelen voor vogelmijt die op dit moment worden toegepast zijn beperkt tot het reinigen van stallen tussen de ronden, een aantal preventieve maatregelen (zoals het reinigen van eiertrays) en het toepassen van chemische producten of producten die de vogelmijt fysisch aantasten. Het uitvoeren van IPM voor vogelmijt op pluimveebedrijven, maar ook bewustwording van de ernst en omvang van het probleem, zal naar verwachting leiden tot een betere beheersing van deze plaag en kan mogelijk nieuwe crisissen als gevolg van het bestrijden van vogelmijt, voorkomen.

Dit project richt zich op: 1) het stimuleren van de implementatie van IPM voor vogelmijt op praktijkbedrijven en 2) het faciliteren van verantwoord gebruik van middelen tegen vogelmijt.

Publicaties