Project

MIRT Eems Dollard

Het Ministerie van I&M heeft besloten een MIRT onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) uit te voeren naar mogelijke maatregelen die moeten leiden tot ecologisch herstel van de Eems-Dollard. Het Ministerie van EZ is trekker van het Integraal Management Plan Eems-Dollard en vindt het belangrijk dat er voldoende kennisborging is vanuit IMARES in het MIRT onderzoek.

Het Ministerie van I&M heeft besloten een MIRT onderzoek uit te voeren naar mogelijke maatregelen die moeten leiden tot ecologisch herstel van de Eems-Dollard. Hiervoor zal een shortlist van mogelijke maatregelen worden opgesteld. Kennis van het ecosysteem van de Eems-Dollard is noodzakelijk
voor een goede belangenafweging. In 2014 zal een adviesrapport met aanbevelingen worden geschreven over de ecologische effectiviteit van maatregelen die moeten leiden tot ecologisch herstel van de Eems-Dollard.

Deliverables

In 2014 zal een adviesrapport met aanbevelingen worden geschreven over de ecologische effectiviteit van maatregelen die moeten leiden tot ecologisch herstel van de Eems-Dollard.

Publicaties