Project

MIRT Eems-Dollard kennishiaten omzetten in kennisvragen

Deze helpdeskvraag is een vervolg op het BO onderzoek (BO-11-011.04-037) naar de MIRT Eems-Dollard 2014.

Voor het MIRT-onderzoek Eems-Dollard maakt IMARES gestructureerde beschrijvingen van 92 maatregelen en maatregelpakketten voor ecologisch herstel van de Eems. Daarbij wordt ook ingegaan op de kennishiaten die er zijn. In vervolg hierop is het wenselijk dat de kennishiaten worden omgezet naar kennisvragen.

Bovendien zal er door Royal Haskoning DHV worden gewerkt aan het vaststellen van de effectiviteit van maatregelen en maatregelpakketten. IMARES is gevraagd bij te dragen met ecologische expertise.

Dit onderzoek is een vervolg op het BO onderzoek (BO-11-011.04-037) naar de MIRT Eems-Dollard 2014. Deel 1 helpt bij het formuleren van een onderzoeksprogramma (op hoofdlijnen). Deel 2 brengt namens EZ ecologische kennis in het MIRT traject.

Deliverables

1. kennisvragen over maatregelpakketten voor ecologisch herstel Eems-Dollard op te leveren voor MIRT.

2. bijdrage aan workshop, advisering en bijdrage aan rapport RHDHV over effectiviteit van maatregelpakketten.

Publicaties