Project

MKBA Ganzenopvang (t2)

Aanleiding voor deze studie is internationaal overleg (in het kader van AEWA), waarin wordt gestreefd naar meer samenhang in beleid en uitvoering rond ganzenpopulaties tussen de aangesloten landen. In dat kader is er behoefte aan een MKBA waarin op evenwichtige wijze aandacht wordt geschonken aan de kosten en baten die aanwezigheid van ganzenpopulaties met zich meebrengen. Dit als voeding voor het bijstellen  en afstemmen van het beleid en de uitvoering ervan.

Aanleiding voor deze studie is internationaal overleg (in het kader van AEWA), waarin wordt gestreefd naar meer samenhang in beleid en uitvoering rond ganzenpopulaties tussen de aangesloten landen. In dat kader is er behoefte aan een MKBA waarin op evenwichtige wijze aandacht wordt geschonken aan de kosten en baten die aanwezigheid van ganzenpopulaties met zich meebrengen. Dit als voeding voor het bijstellen  en afstemmen van het beleid en de uitvoering ervan.

Publicaties