Project

MNP analyses 2016

Ten behoeve van de Evaluatie van het Natuurpact heeft het PBL behoefte aan inzicht in de te verwachte verbeteringen qua biodiversiteit als de natuurplannen van de provincies gerealiseerd gaan worden. Met behulp van de MNP zullen deze ambities geëvalueerd worden. De analyses worden in het kader van de lerende Evaluatie van het Natuurpact tevens gebruikt om samen met de provincies het natuurbeleid verder te evalueren en zo mogelijk te verbeteren.