Project

MSE IJsselmeer development

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het beheer van de visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. Om aan alle wetgeving te voldoen (Visserijwet, KRW en Natura2000), vraagt het ministerie om oogstregels: hiermee kan de jaarlijkse totale toegestane vangst van elk bestand bepaald worden, op een zodanige manier dat de bestanden in 2027 aan de beheerdoelen voldoen. 

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het beheer van de visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. Het ministerie vraagt WMR om oogstregels, waarmee de jaarlijkse totale toegestane vangst bepaald kan worden, op een zodanige manier dat de bestanden in 2027 aan de beheerdoelen voldoen. De gewenste oogstregels zullen verder ontwikkeld worden, binnen een nieuw type beheerevaluatiemodel. Ook dit nieuw type model zal verder ontwikkeld worden, specifiek voor de IJsselmeerbestanden. 

Publicaties