Project

MTS R&D Gezondheid&Sport

Steden hebben te maken met enorme uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid, als gevolg van een wereldwijde stijging van de grootstedelijke bevolking, druk op natuurlijke hulpbronnen, zoals water, klimaatverandering, maar ook politieke en economische instabiliteit. Met de toegenomen bevolkingsgroei in stedelijke gebieden, zijn voedselzekerheid en groen steeds urgenter. In deze studie richten we ons daarom op de noodzaak om grootstedelijke oplossingen te vinden voor veilig voedsel en een gezonde leefomgeving.

In de komende jaren is het belangrijkste doel om een Transition Support Systeem te ontwikkelen, dat bestaande benaderingen integreert. Het transition support systeem trapt af met het modelinstrumentarium Magnet, dat geavanceerde optimalisatiemodellen rondom voedselconsumpties in landen combineert. Vervolgens zal de output van Magnet worden gekoppeld aan geografische kaarten (Metropolitan detector), om zo de verschillen in voedselconsumpties in agrarische en stedelijke gebieden te illustreren.

Daarna zal dit systeem worden aangevuld met Big Data, als een bron om consumptiepatronen verder te specificeren. Als laatste zal de expertkennis van stakeholders worden meegenomen in het transition support systeem. Dit resulteert in een overzicht, dat voedselzekerheid en groen in rurale en metropolitane gebieden over de hele wereld illustreert.

In 2016 is een eerste concept van het beschreven. In 2017 richten we ons op twee modules van het systeem a) de kwantitatieve scenario analyses en scalings tools en b) de combinatie van de kwantitatieve scenario analyse met stakeholderparticipatie.

Publicaties