Project

Maatschappelijk rendement van investeringen in Food & Agri Sector

Inzicht in sturing op maatschappelijk rendement.

Doelstellingen project

Dit project legt de basis voor een methodologie die toewerkt naar inzicht in kritieke controlepunten en mogelijkheden voor sturing op maatschappelijk rendement. Deze benadering wordt gezocht vanwege het  probleem met een ‘one size fits all’ systeem waarin de indicatoren voor impact meting te generiek zijn en daardoor geen vergelijkingswaarde hebben, of waarin het systeem vervalt in een bureaucratische belasting waaraan de ondernemingen of fondsmanagers niet kunnen voldoen.

De innovatieopgave van het programma is om vernieuwende en valide methodieken te ontwikkelen die tot de kern kunnen komen van de processen die leiden tot maatschappelijke impact van gemaakte investeringen. Ten behoeve van een brede acceptatie van de te ontwikkelen methodiek is van belang dat de methodiek op een kostenefficiënte wijze kan worden geïmplementeerd, aangezien beleggingsinstellingen moeten concurreren in een omgeving waarin impact meting nog geen gemeengoed is.

Resultaten

In 2012, this BO delivered 10 workshops with the impact working group of Rabobank, PGGM and Robeco to further their capacities to maximise societal impact. These workshops served to validate and develop the case materials that map the Theory of Change and elements to measure, manage and communicate societal impact. Each case covers the following elements:

  1. Impact potential. In the first part of the IMF, the investee decides which of the five impact domains have the highest returns, i.e. where investments enter the green outer circle of the figure below. This part sets the focus towards high impact domains in food security. These investee estimates are validated and analysed by an expert panel. A decision is taken to continue to the next step of the IMF.
  2. Impact theory. Theories of change are drawn up by the investors and the expert panel. These stipulate how investments in each domains are expected to affect food security via intermediate outcomes. A distinction is made between direct and indirect impacts, with different levels of control over impact. Evidence that substantiates the claim on food security impact is presented. If the evidence is sufficiently convincing, the next step is taken.
  3. Impact management. Investee and investor define which processes, within the span of control of the investee, can steer impact on food security. These processes, critical control points, are linked to intermediate outcomes. Reporting requirements are identified to manage these processes.
  4. Impact measurement. Indicators are then identified at different levels of the theory, that set the ambition for performance. Where possible, these are drawn from global standards like IRIS and GRI. Target, current and critical values are set. Reporting requirements are identified. This step should form the basis for a final decision to invest, aiming at high societal returns that enhance levels of food security.