Project

Maatschappelijke acceptatie nieuwe technieken

Het GMO-dossier heeft nog steeds een hoge mate van politieke gevoeligheid. Er lijkt echter in Nederland een groeiend besef te ontstaan dat een maatschappelijke dialoog een reële bijdrage kan leveren binnen dit dossier aan verdere ontwikkelingen met een breder draagvlak in de samenleving dan op dit moment. De Staatssecretaris van EZ hecht daartoe aan een objectieve en constructieve meningsvorming over GMOs. Dit BO-project beoogt relevante wetenschappelijke kennis op een rij te zetten waarmee een stakeholder zijn of haar mening over een toepassing van GMOs kan onderbouwen.

Dit BO-project beoogt facilitering van het GMO-debat in Nederland door met behulp van literatuurstudies en scenario-analyse twee kennisleemtes in te vullen: 1. Hoe organiseer je (en eventueel borg je) dat actoren  zeker stellen dat GM gewassen geteeld worden middels een goede landbouw praktijk? en 2. Wat heeft de teelt van bepaalde type GM-gewassen voor effect op de schaal van landbouw, variatie in landbouwsystemen en raskeuze?

Publicaties