Project

Maatschappelijke acceptatie veehouderij

Er is sprake van een afnemende maatschappelijke acceptatie van de (intensieve) veehouderij in het algemeen en van grootschalige veehouderijen in het bijzonder.

Er is sprake van een afnemende maatschappelijke acceptatie van de  (intensieve) veehouderij in het algemeen en van grootschalige veehouderijen in het bijzonder. De discussie rondom vergunningverlening aan ‘megastallen’ binnen provincies en gemeenten is hier een illustratie van evenals het recente pleidooi van honderd wetenschappers voor een duurzamere veehouderij. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de planologische besluitvorming en de vergunningverlening voor vestiging van (grootschalige) veehouderijen geheel bij de provincies en de gemeenten.

Publicaties

Publicaties vindt op research@wur, u kunt daar zoeken op bijvoorbeeld trefwoord of auteur.