Project

Maatschappelijke betrokkenheid - casus onderzoek

Sinds 2013 is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Natuurpact en doorgevoerd in de nieuwe Natuurbeschermingswet. Het Rijk en de provincies hebben daarbij hun ambities verbreed van biodiversiteit, naar het versterken van de maatschappelijke be-trokkenheid bij natuur en de relatie tussen natuur en economie. Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. 

In 2018 is de Tweede Evaluatie van het Natuurpact gestart. Deze evaluatie wordt opnieuw vormgegeven als een lerende evaluatie en dus een combinatie van beoordelen en participatie van betrokken beleidsmakers en andere stakeholders, zodat ze ook zelf direct de uitkomsten van het onderzoek kunnen benutten voor beleidsuitvoering en verbetering. Met name voor het onderwerp het versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is dit belangrijk. Bij dit onderwerp is het beleid nog sterk in ontwikkeling, doelen en beleidsstrategie├źn zijn nog in ontwikkeling en het beleid is soms nog experimenteel. Juist in deze situatie is een lerende aanpak gewenst.

Dit project focust op het beleid, de beleidsstrategie├źn en de activiteiten die provincies ondernemen om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur actief te vergroten.

Doel van het project is om de voortgang van het beleid van de provincies rondom maatschappelijke betrokkenheid en de ervaringen van de betrokken partijen in beeld te krijgen. Op basis van een analyse van beleid en van 8 concrete praktijkvoorbeelden (casussen) willen we met de betrokkenen afleiden welke ambities zij hebben met het beleid en hoe dit beoordeeld kan worden. Hierbij wordt ook expliciet perspectief van de maatschappelijke partijen mee genomen omdat de verwachting is dat dit een van de redenen voor slaag en faalfactoren zijn als ook mede de handelingsopties bepaalt.

Publicaties