Project

Maatschappelijke context in BvdL

Het project omvat activiteiten ten behoeve van de periodieke rapportages voor de Natuurplanbureaufunctie die een beleidsevaluerend karakter hebben, met inbegrip van de daartoe te ontwikkelen deelproducten en de synthese van de relevante wetenschappelijke kennis. Het onderzoek heeft tot doel de rijksoverheid in het kader van de Natuuplanbureaufunctie te voorzien van de juiste informatie.

Doelstelling project

In dit project worden de hierboven genoemde integrale beleidsevaluaties uitgevoerd. Het doel daarvan is de actuele gegevens over bos, natuur en landschap in hun relevante beleidsmatige en maatschappelijke context te verzamelen en te analyseren en de resultaten daarvan in hun maatschappelijke context te plaatsen, zodat deze bruikbaar zijn voor de Balans van de Leefomgeving (BvdL).

Resultaten

De resultaten van het project zijn vastgelegd in de vorm van artikelen, en een seperate notitie.

Publicaties