Project

Maatschappelijke dialoog

Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie (EU) haar plannen voor de hervorming van het GLB gepresenteerd. Na een conferentie met alle betrokken stakeholders staat het ministerie voor de taak om het nieuwe GLB verder concreet vorm te geven. Dit betekent een intensief traject met Brussel. Tegelijkertijd moet de formulering van het nieuwe werkplan 2012 vorm krijgen. Hierbij moeten keuzes worden gemaakt over welke projecten het ministerie moet opzetten en hoe de dialoog met de maatschappij verder vorm moet krijgen. Dit betekent juist verbreding.

De opgave is om de verbinding tussen de verschillende taken (concreet en verbreding) te behouden en om op een goede manier prioriteiten te stellen, waarbij het vertrouwen tussen ministerie, sector en maatschappij versterkt wordt. Publicaties