Project

Making fish tagging data available to everyone

<p>Making fish tagging data available to everyone. Currently it is not possible to import tagging data in the IMARES database frisbe. </p>

Gegevens van gemerkte vissen en zendergegevens zijn zeer belangrijk in het ontwikkelen van kennis over het gedrag van vissen. Er zijn gegevens beschikbaar maar niet in een bruikbaar formaat voor onderzoekers. Op dit moment is het niet mogelijk om de gegevens te importeren in de IMARES database FRISBE en de huidige opslagcapaciteit is niet duurzaam en ondersteund niet het gebruik van deze data.

In dit project wordt tegelijkertijd de database geschikt gemaakt voor deze gegevens en de historische gegevens toegevoegd. Na het testen van de datatabellen en procedures zullen de gegevens geïmporteerd worden in FRISBE. Er wordt begonnen met de beschikbare gegevens van gemerkte vissen en daarna de gegevens van de zender experimenten.

Het beschikbaar maken van gegevens van gemerkte vissen en zender gegevens zal leiden tot een duurzame opslag en beschikbaarheid van gegevens voor alle IMARES wetenschappers die FRISBE gebruiken.

Deliverables

Database tables and import module for tagging data. Tagging data are imported in the IMARES database frisbe, SAS code available for extraction of tagging data from frisbe.

Publicaties