Project

Management of change en monitoring

Onder het koepelproject Management of change en monitoring vallen twee deelprojecten: Management of change en Monitoring. Deze projecten waren ook opgenomen in het innovatiecontract 2012. Beide projecten beogen inzicht te geven in het veranderingsproces waar de Duurzame Zuivelketen en de zuivelsector zich in bevindt.  Het eerste deelproject Management of change ondersteunt de Duurzame Zuivelketen bij het sociale innovatieproces. Doel van dit project is om de partijen binnen de Duurzame Zuivelketen met kennis en onderzoek te ondersteunen en faciliteren in dit proces. Dit project beoogt ten eerste meer inzicht  te verkrijgen in het gedrag en de motieven van ondernemers in de zuivelsector ten aanzien van het aanpassen van de bedrijfsvoering in de richting van de doelen van de Duurzame Zuivelketen. Het tweede deelproject Monitoring vormt de basis voor de evaluatie van het verduurzamings- en innovatieproces binnen DZK en wordt gebruikt om zo nodig bij te sturen. De jaarlijkse monitoring vindt plaats op basis van het Bedrijven Informatie Net van het LEI, aangevuld met andere beschikbare informatie over de indicatoren voor de doelen van de Duurzame, Zuivelketen. Dit project betreft strategisch/toegepast onderzoek en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder alle thema’s.

Onder het koepelproject Management of change en monitoring vallen twee deelprojecten: Management of change en Monitoring. Deze projecten waren ook opgenomen in het innovatiecontract 2012. Beide projecten beogen inzicht te geven in het veranderingsproces waar de Duurzame Zuivelketen en de zuivelsector zich in bevindt.  Het eerste deelproject Management of change ondersteunt de Duurzame Zuivelketen bij het sociale innovatieproces. Doel van dit project is om de partijen binnen de Duurzame Zuivelketen met kennis en onderzoek te ondersteunen en faciliteren in dit proces. Dit project beoogt ten eerste meer inzicht  te verkrijgen in het gedrag en de motieven van ondernemers in de zuivelsector ten aanzien van het aanpassen van de bedrijfsvoering in de richting van de doelen van de Duurzame Zuivelketen. Het tweede deelproject Monitoring vormt de basis voor de evaluatie van het verduurzamings- en innovatieproces binnen DZK en wordt gebruikt om zo nodig bij te sturen. De jaarlijkse monitoring vindt plaats op basis van het Bedrijven Informatie Net van het LEI, aangevuld met andere beschikbare informatie over de indicatoren voor de doelen van de Duurzame, Zuivelketen. Dit project betreft strategisch/toegepast onderzoek en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder alle thema‚Äôs.

Publicaties