Project

Management rapportage (incl nazorg)

In de periode 2010-2013 is een belangrijk deel van het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. Provincies en Rijk hebben de belangrijkste afspraken vastgelegd in het Natuurpact (2013). Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren.

In de periode 2010-2013 is een belangrijk deel van het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. Provincies en Rijk hebben de belangrijkste afspraken vastgelegd in het Natuurpact (2013). Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. In 2017 is de eerste evaluatie verschenen. In deze evaluatie lag de nadruk op een ex-ante evaluatie en dus de vraag in hoeverre de doelstellingen in 2027 haalbaar zijn.

Met dit project willen we een bijdrage leveren aan de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact. Centraal staat hierbij de beantwoording van de drie hoofdvragen uit de evaluatie op basis van het onderzoek dat plaats gevonden heeft in de deeltrajecten.

Deze hoofdvragen luiden:

  1. Wat is de bijdrage van de beleidsstrategieën van de provincies en het Rijk aan drie hoofdambities uit het natuurbeleid?
  2. Hoe is deze bijdrage te verklaren en wat is de rol van het Rijk hierbij?
  3. In welke mate leren de betrokken partijen van ervaringen in het natuurbeleid?
  4. Welke handelingsperspectieven zijn er waarmee het natuurbeleid van het Rijk en de provincies versterkt kan worden?

Publicaties